Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
Αναζήτηση της βέλτιστης διαδρομής με την χρήση των γραμμών του ΟΑΣΘ
Ξεκινήστε επιλέγοντας από τα αριστερά τη λειτουργία που σας ενδιαφέρει.

Για πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πληροφορίες Γραμμής"

Για πληροφορίες σχετικά με αφίξεις, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πληροφορίες Στάσης"

Για αναζήτηση της βέλτισης διαδρομής με τη χρήση Μ.Μ.Μ. επιλέξτε το εργαλείο "Βέλτιστη Διαδρομή"