Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
Ξεκινήστε επιλέγοντας από τα αριστερά τη λειτουργία που σας ενδιαφέρει.

Για πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πληροφορίες Γραμμής"

Για πληροφορίες σχετικά με αφίξεις, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πληροφορίες Στάσης"